OPFØLGENDE HISTORIE – Ryomgård og omegn

Prisen for den gratis platform her på WordPress.com er, at WordPress.com  indsætter annoncer af egen drift. Jeg har ingen indflydelse på dem – eller indtægt af dem.

Astrupvej 27 juni 2018. Klik for større format

VELKOMMEN
til at læse historie om Ryomgård og omegn.

Selv om vor by er ung – i forhold til så mange andre byer – er historien alligevel rig! Meget af teksten nedenfor er tidligere bekendtgjort, bl.a. i den lille bog: Rundt om Ryom, men det er jo længe siden og bogen er for længst udsolgt. Derfor dette initiativ, hvor jeg forsøger at rette gamle fejl og forglemmelser, samt i øvrigt opdatere, – og så – naturligvis – håbe på input fra publikum – skriv (jenseriks@gmail.com….) eller ring til mig herom tlf. 2825 1100.

 

ÅR 2018:
Opdateringer sker løbende, senest:

14. juni
En ny side er oprettet, som hedder: Ryom i gaar. Foroven er den placeret t.h. i fanerækken. Hensigten er at placere nyere – ofte med rod i tiden tilbage –  lokalhistorie her. Første artikel er om DOLMERPARKEN.

9. juni
Nyt foto er indsat under sporløs. Hvor er det fra?

2. juni
Nogen er måske specielt interesseret i Ryomgård Realskole, og til dem oplyses, at der på Lokalarkivet i Kolind nu oprettes – gradvist – et arkiv for realskolen. Det er midlertidigt, idet realskolen forhåbentlig engang selv giver lokaler til et sådant arkiv, men indtil da, kan alle benytte det i Kolind. Det er mangelfuldt endnu, men vi håber på at få mere materiale.

25. maj
Biografien om Sofie (Fie) Adamsen Sørensen, Drasbeks Hotel i Kolind fortsætter med del 5. Se under omegn.

01. maj
Opklaring af sporløs fra 18 marts. Det varer lidt inden et nyt foto indsættes, – hjælp  hertil (nyt “gammelt” foto) modtages meget gerne.

29. apr.
Del 4 af Sofie Adamsens erindringer, se under omegn. Del 5 bringes ca. 1. juni.

1. apr.
Del 3 af Sofie Adamsens erindringer er indsat under omegn. Del 4 kommer ca. 1. maj.

18. mar.
Under sporløs er februar måneds foto opklaret delvist, og et nyt indsat til opklaring.

 

Lidt om sitet:

På få undtagelser nær er det meningen, at artiklerne  i sitet her i og for sig aldrig afsluttes, men ændres og udvides efterhånden som ny viden indsamles. Det er trods alt nettets fordel, fremfor den trykte bog.
Har nogen lyst til at deltage – hvilket er meningen – er det meget velkomment. Det kan ske via kontakt til Jens Erik Mehlsen (2825 1100) eller pr. mail:  jenseriks@gmail.com… – jeg står for tekst og nyere fotos, medmindre andet er anført. Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos – med kildeangivelse.Web Bomhus ca 1915

KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontaktes pr mail jenseriks@gmail.com eller pr. tlf. 2825 1100

Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.

Der er copyright © på sitet.

 

 

 

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar