OPFØLGENDE HISTORIE – Ryomgård og omegn

Djursland ca 1947

VELKOMMEN
til at læse historie om Ryomgård og omegn.

Selv om vor by er ung – i forhold til så mange andre byer – er historien alligevel rig! Meget af teksten nedenfor er tidligere bekendtgjort, bl.a. i den lille bog: Rundt om Ryom, men det er jo længe siden og bogen er for længst udsolgt. Derfor dette initiativ, hvor jeg forsøger at rette gamle fejl og forglemmelser, samt i øvrigt opdatere, – og så – naturligvis – håbe på input fra publikum – skriv (jenseriks@gmail.com….) eller ring til mig herom tlf. 2925 1100.

 

ÅR 2018:
Opdateringer sker løbende, senest:

18. mar.
Under sporløs er februar måneds foto opklaret delvist, og et nyt indsat til opklaring.

15. mar.
Del 2 af Sofie Adamsens erindringer er indsat under omegn. Del 3 forventes indsat ca. 20. april.

20. feb.
Sporløs fra 5. jan. er opklaret, og et nyt er indsat, se under sporløs og kontakt endelig web-redaktør, hvis du har forslag til, hvad fotoet er.

11. feb.
Sofie Adamsen, ejer af Drasbeks Hotel i Kolind i en årrække, skrev sine erindringer. De udkom i en lille bog, her gengivet med tilladelse. Se under fanen omegn.

05. jan
Rettelser er indsat under efterkrigstiden (luftfoto af byen med pile – Gavens Rand er rettet til Gravensvej).
Og nyt foto er indsat under sporløs, – det forrige fra 11. dec.  har desværre ikke kunnet opklares.

ÅR 2017:

11. dec. Nyt foto er indsat under sporløs – Vallumsøen 1911 fra ukendt vinkel. Se under sporløs.

03. dec. var der superfuldmåne. Fotos er indsat herfra samt to mere nostalgiske fra købmand Carl Sørensen juleudstilling. Se under det sker nu.

Savværksvej munder ud i Pindstrupvejen, – oktober 2017

03. dec. Opklaring er sket af foto under sporløs. Nyt foto til opklaring indsættes snarligt.

12. nov. Under sporløs er indsat et nyt foto, hvor læsernes hjælp ønskes.
Opklaring forhåbentlig om en måneds tid.


Lidt om sitet:
På få undtagelser nær er det meningen, at artiklerne  i sitet her i og for sig aldrig afsluttes, men ændres og udvides efterhånden som ny viden indsamles. Det er trods alt nettets fordel, fremfor den trykte bog.
Har nogen lyst til at deltage – hvilket er meningen – er det meget velkomment. Det kan ske via kontakt til Jens Erik Mehlsen (2825 1100) eller pr. mail:  jenseriks@gmail.com… – jeg står for tekst og nyere fotos, medmindre andet er anført. Der er copyright på sitet, men enhver må gerne plukke uddrag af tekst og fotos – med kildeangivelse.Web Bomhus ca 1915

KILDER:
I det omfang kilder ikke er nævnt i teksterne, er de anført nedenfor:

Andersen, Axel: Marie Magdalene Kirke, 1968.
Bekendtgørelse for Almueskolevæsenet på Landet i Danmark, 1814.
Becker, Tyge A: Bondekrigen, 1887.
Carlsen, Søren Sloth: Hornslet by og sogn, 1982.
Danmarks naturfredning, 1954.
Dansk biografisk leksikon, 1982.
De Danske Statsbaner 1847-1947, 1947.
Historisk Årbog fra Randers Amt, 1975.
Hoff, Henrik Muhle von: Kort fremstilling af min virkekreds i Danmark, 1810.
Jensen, Niels: Østjyske Jernbaner, 1978.
Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark, 1962.
la Cour, J.C.B.: Danske Gårde, 1908.
Mehlsen, J.E.: Rundt om Ryom.
Mejnecke, Karl: En rejse på Djurs, 1970.
Lokalarkivmidtdjursland.dk, diverse artikler.
Munch, Carl: Ryomgård St. (I serien “Jydske Byer og deres Mænd”), 1918.
Munch, Erik: Erindringer (ikke offentliggjorte).
Olesen, Gunnar: Hovedgård og bondegård, 1957.
Provincial Lexicon over Danmark, 1778.
Stilling, Niels Peter: De nye byer, 1987.
Svenstrup, Carl: Grenå by’s historie, 1938.
Trap- Danmark, Randers Amt 1.- 4 – udgave, 1856, 1875,1901,1925.
Udvalgsbetænkning om en Jernbane fra Randers til Grenå, 1870.
Ågesen, Åge: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark, 1949.
Årbog, historisk: udgivet af Randers Amts Historiske Samfund, 1917-18 og 1975.

Herudover er hentet hjælp fra mange personer og institutioner, Dommerkontoret i Grenå (tingbøger og akt), Herredsprotokoller, skjøde- og panteprotokoller (Landsarkivet i Viborg), Mariemalene-Koed og Omegns Sparekasses forhandlingsprotokol af 14. dec. 1896 og senere, mange aviser (bl.a. Jyllands Posten 13.3 1873, 10.10 1874 og 27.10 1874, Ryomgård Avis, 1925, Midtdjurs Ugeblad 1.5 1990 og Landbobladet for Djursland og Kaløvig 1933 – 38).

Kommentarer er slået fra, men jeg kan altid kontakts skriftligt eller pr. tlf. 2825 1100
Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.

Der er copyright © på sitet.

 

 

 

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar